Disclaimer

De perspectieftekeningen op deze website geven een impressie. Het is met recht een ‘artist impression’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De inrichting van de openbare ruimte is naar de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. De plattegronden alsmede de inrichting en afmetingen van sanitair van alle in deze website opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend en deze website maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.